Behandling

Lær at slippe

Angst, OCD, stress, traumer og negative livsmønstre

oM behandling hos mig

Jeg har specialiseret mig i behandling af angst, OCD, stress, traumer og ændring af negative livsmønstre. Min erfaring kommer fra 15 års arbejde i psykiatrien, hvor jeg bl.a. har siddet i en specialistfunktion for behandling af angst, OCD og traumer. 

Ved svære angstlidelser og svær OCD viste det sig gang på gang, at der bag om angsten eller OCD´en lå enten stress, traumer, lavt selvværd, svære opvækstvilkår, fysiske sygdomme eller lignende. Var der tale om vedvarende stresstilstande, lå der ofte visse livsmønstre eller ydre belastninger gemt bag stressen, som vedligeholdt den og fastholdt klienten en følelse af ikke at komme videre. Alt dette var vi nødt til at kikke på, for at få symptomerne til at gå væk.

Til brug for mit arbejde har jeg derfor uddannet mig i flere forskellige terapeutiske metoder, for at kunne komme hele vejen rundt om dig som klient:

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi lærer jeg dig redskaber og teknikker til at dæmpe og regulere dine symptomer (fx uro, stress eller angstfølelse), lærer dig at håndtere og ændre dine negative eller angstfyldte tanker, samt lærer dig at gå imod din indre frygt længe nok til, at din krop og dit sind opdager, at der ikke er nogen “fare på færde”. Dette vil ofte tilstrækkeligt til at give dig lindring – også på lang sigt.

Ønsker du i stedet, at vi kikker bag om dine symptomer. Fx ved at se på hvad der belaster dig, eller hvad du har med dig “i bagagen”, vil vi typisk arbejde med EMDR eller schematerapi.

EMDR

EMDR er en metode udviklet til behandling af chok, traumer og svære hændelser, som har sat din krop og dit sind. Metoden er rigtig god til behandling af PTSD, men har også effekt på fastlåst angst, OCD, mareridt, fobier m.m. I disse tilfælde kan det være rigtig nyttigt, at kikke bag om symptomerne og ned i traumerne. Via EMDR hjælper jeg dig frem til at kunne rumme og bearbejde fortiden, samt hjælper din krop med at slippe nutidige spændinger, chok, uro, stress eller angstfølelse.

Schematerapi

I schematerapi går vi i dybden med dig, din personlighed og dine livsmønstre. Vi ser på hvordan du er skruet sammen, hvordan du handler, agerer og tænker om dig selv og andre, samt hvilke problemer dette skaber for dig i din hverdag. Vi arbejder på at lære dig sunde og positive måder at være i verden på, lære dig at være tro mod dig selv og dine behov på en sund og god måde. Schematerapi er nyttigt hvis du har stress eller ønsker at bryde ud af negative livsmønstre, eller hvis du har en svær fortid med svigt og modgang, som blokerer for dig.

Naturterapi

Naturterapi er for dig som søger andre veje end normalt. Du som ønsker at bruge naturen til at finde hjem til dig selv, finde ro, balance, føle dig forbundet med naturen, livet, din spiritualitet, ja i det hele taget dig selv på alle planer. Her arbejder vi ikke med bestemte metoder men tager udgangspunkt i nuet, i naturen, øjeblikket, dine sanser og din tilgang til verden.