Cookie- og privatlivspolitik samt opbevaring af persondata

hos Behandling-psykolog.dk ved psykolog Henriette Brender

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre websitet og til at øge værdien af det indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du registrerer dig som bruger eller abonnent, eller din øvrige brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@behandling-psykolog.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

 

 

Opbevaring af persondata

I min praksis overholdes EU´s Databeskyttelsesforordning. Det betyder, at data indsamles, behandles, opbevares og slettes i henhold til regler om beskyttelse af personoplysninger.

1. Hvilke data/oplysninger opbevarer jeg om dig? Som autoriseret psykolog har jeg journalpligt. (De nærmere regler findes i Autorisationslovens kap. 6 og journalbekendtgørelsen bkg. Nr. 1090 af 28. Juli 2016). En journal skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det forløb, du er i gang med. Jornalen indeholder dit navn, din adresse, dit cpr.nr., dit telefonnummer og mailadresse samt notater omkring årsag til din henvendelse, hvad du ønsker hjælp til, den iværksatte rådgivning/behandling, aftaler og eventuelle samtykker. Jeg kan også modtage og opbevare data fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, sundhedsordning, jobcenter og lign. Oplysningerne indhentes, dels fordi Psykologloven pålægger psykologer at skrive journal, og dels til det behandlingsmæssige forløb, så du kan modtage en så god, målrettet og sikker behandling som muligt.

2. Videregivelse af oplysninger. Som psykolog er jeg omfattet af lov om tavshedspligt. Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører, med mindre du giver specifikt samtykke hertil. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der er risiko for, at du vil begå alvorlig skade på dig selv eller andre. Hvis jeg får kendskab til, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

3. Hvor længe opbevares data? Som autoriseret psykolog har jeg pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse, jf. Journalbekendtgørelsens § 15 stk. 2.

4. Hvordan opbevares data? Ifølge databeskyttelsesforordningen har jeg pligt til – både organisatorisk og teknisk – at sikre, at data hverken hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Jeg har pligt til at sikre, at data ikke kommer i uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med loven. I klinikken har kun jeg og min sekretær Marlene adgang til it, mails og telefon. Til opbevaring af elektroniske journaler anvendes et kliniksystem (etera Compu Group Medical), med hvem jeg har databehandleraftale, som sikrer, at loven overholdes. Der opbevares intet fortroligt på PC, hverken på harddisk eller i ”skyen”. I forhold til hjemmeside foretages ingen sikkerhedsmæssige foranstaltninger, idet der på hjemmesiden hverken er kontaktformular, anvendelse af cookies eller lignende.

5. Sikker kommunikation. Korrespondance med offentlige myndigheder foretages via E-boks eller via intern kontakt i klientsystem etera Compu Group Medical, f.eks. i kommunikation med henvisende læge. Jeg anvender sikkert mailsystem, Protonmail, som jeg har databehandleraftale med, og ”end-to-end” kryptering, hvilket betyder, at afsendte mails udelukkende kan læses af afsender og modtager. Mails kan derfor trygt indeholde personfølsomme data såsom cpr.nr og helbredsmæssige oplysninger. Dog vil din allerførste mail til mig ikke være krypteret, med mindre du selv sørger for dette. Du skal derfor undlade at skrive personfølsomme oplysninger såsom cpr.nr og helbredsmæssige oplysninger i din første mail til mig med mindre den er krypteret. Når jeg besvarer din mail, får du en kode – ofte på SMS – som skal indtastes for at åbne den krypterede mail fra mig, og herefter vil du kunne besvare med kryptering også. I klinikken anvendes mobiltelefon, som udelukkende er tilknyttet klinikken. Jeg anvender et teleselskab, som opfylder krav til Persondataforordningen. Vær opmærksom på, at din første sms til mig muligvis ikke er krypteret. Det afhænger af, hvilket teleselskab du har. Undlad derfor at skrive helbredsmæssige og følsomme oplysninger i din første sms til mig, med mindre du har kryptering på. Først når du besvarer sms fra mig, vil sms forbindelsen være sikker.

6. Dine rettigheder vedr. data. Du har ret til indsigt i din journal. Jeg må ikke rette eller slette data, men jeg kan lave en tilføjelse, hvis du mener, der er fejl eller mangler i journalen.

7. Klage over min behandling. Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det og om muligt ændre det, du er utilfreds med. Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager eller Psykolognævnet. Hvis jeg bliver bekendt med skader, der antages at kunne give ret til erstatning, har jeg pligt til at bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen.

8. Sikkerhedsbrud. Senest 72 timer efter at jeg er blevet bekendt med et eventuelt sikkerhedsbrud, vil jeg kontakte Datatilsynet, og hvis der er høj risiko for de berørte, vil vedkommende blive underrettet herfra. Bruddet vil blive beskrevet, og ligeledes vil jeg beskrive, hvad jeg har gjort for at begrænse omfanget af sikkerhedsbruddet.  

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Behandling-psykolog.dk

Psykolog Henriette Brender
Algade 33, 3 sal
4000 Roskilde
Telefon: 40162066
Email: mail@behandling-psykolog.dk